Utleige av galleriet

Galleriet kan leigast til fest, selskap og møte.

Galleri er til dagen eit aktivt verksted og brukshus. Ta gjerne kontat for å kikka på lokaler om mulighetane.

Ordinær priser for bruk av galleriet fra hausten 2018:

*Møtebruk kr 1200,-

Møte over fleire dager eller spesielle rammer ta kontakt.

*Selskap kr 2200,-