Velkommen til Galleri Solbakkestova.

Velkommen til Galleri Solbakkestova og Solbakken skupturhage.

Galleriet er ordinært ope laurdagar fra kl  11-15, men tar gjerne i mot besøkende etter avtale i vekedagane gjennom heile året. Hagen er alltid open for gjester, syklister, turgåarar og andre som er i nærleiken. Det er alltid kjekt å sjå folk bruke hagen! 

I galleriet er det utstilt eit stort utvalg av verk laga av Arne Mæland og Vidar Bratlund-Mæland, bøker av Bente Bratlund og smykker av Tonje B. Mæland.
Er du interesert i ein tur innom, så det er bare å ringa Vidar på tlf 98001861 for å avtale. Han har verkstaden/studioet sitt i galleriet og er der dei fleste dager om han ikkje er ute på ein avtale.

-Me har stengt laurdagane 22.,april og 6. mai og 1.juli 2023 grunna utleige. Me tar gjerne i mot folk etter avtale i vekedagane. Skulpturhagen er alltid open.-

Me er i ei krevande tid for alle no. Galleri Solbakkestova tilpasser seg dei lokale coronarestriksjons regler.  Me vil holde ope så langt det er tilrådeleg. Skulle det bli endringar vil ny innformasjon frå oss bli fortløpande oppdatert på http://www.facebook.com/Solbakkestova
 
For kontakt: Vidar Bratlund-Mæland tlf. 98001861 E-Mail: vidar ( a) epiphany.no